KURSUSPROGRAM efterår 2022

Velkommen til efterårsprogrammets kurser og retreats på Vækstcenteret!

Nedenfor finder du nye kurser – enkeltstående såvel som forløb – og retreats både ved Limfjorden og i Nørre Snede.

På denne side findes således tilbud om undervisning for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning.

Kurser og retreats holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere – alle med mangeårig erfaring og træning bag sig.
Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner kurserne tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer.

Med dette forord vil vi fremhæve fire begivenheder:

Jes fortsætter rækken af de streamede undervisninger med Veje mod det inderste – efterår 2022 ; tilmeldingen er åben for alle interesserede.

I foråret 2023 vil der igen finde et tremåneders superviseret retreat sted. Det kan være hensigtsmæssigt at man, til fordybelse af sin praksis, har arbejdet med tekster fra Bevidsthedens væsen.

Denne kan nu købes, hvis tre kriterier er opfyldt: at man har modtaget undervisning af Jes på kurser eller retreats inden for de seneste ti år; at man har haft en daglig praksis gennem de seneste tre år; at man har egen retreaterfaring i mindst tre sammenhængende uger.

Saki Santorelli besøger os igen og tilbyder kurset Polishing the Mirror of the Heart  i slutningen af oktober.

Og vi er glade for over flere dage at kunne fejre Vækstcenterets 40-års fødselsdag i november; information om tilmelding til deltagelse udsendes senere.

I Porthuset serveres vegetarisk frokost og aftensmad – fortrinsvis tilberedt af økologiske råvarer. På grund af den generelle stigning i fødevarepriserne er beløbet for forplejning på kurserne justeret. For et tredages kursus er prisen ændret fra 330 kr. til 400 kr. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet. Det sker dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget både for kursusaktiviteten og for vedligeholdelsen og udviklingen af centeret.

Da Vækstcenteret til tider modtager mange gæster og kursister, er det vores erfaring at man mest ubesværet finder logi hvis man har søgt det i god tid.
Man kan finde forskellige muligheder under LOGI >>

Hjertelig velkommen!

 

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.

Se KURSUSKALENDER med efterårets kurser og retreats her >>

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 kr.