Om Vækstcenteret

Idégrundlag

Det er en grundlæggende opfattelse på Vækstcenteret, at det er muligt for mennesker at udvikle sig personligt og i forhold til det spirituelle. Udvikling på det personlige niveau handler blandt andet om at udfolde og åbne til livsglæde, kreativitet og hjælpsomhed. Vækst på det spirituelle niveau handler om at realisere en dybere livsfølelse gennem hjerte, bevidsthed og medansvar for natur og helheder.

Man kan definere Vækstcenteret som et slags moderne åbent lægkloster. Ikke et kloster i gammel forstand; her lægges der ikke vægt på tro eller dogmer. Vores opfattelse er, at der i alle de store religioner er en fælles spirituel kerne. Det er denne kerne der bliver formidlet og arbejdet med i undervisningen og træningen på Centeret. Omdrejningspunktet er træning i, hvordan mennesker i praksis kan forsøge at leve mere etisk ansvarligt og mere ud fra hjertet – i kontakt med hvad den enkelte erfarer som et højere perspektiv.

Nogle af Vækstcenterets grundværdier er en demokratisk forståelse, åbenhed over for det kristne kulturgrundlag, ligestilling mellem mænd og kvinder og en videnskabelig grundindstilling.

Organisation

Vækstcenteret er organiseret som en erhvervsdrivende fond, der driver kursusvirksomhed. Jes Bertelsen er formand for Vækstcenterets bestyrelse og leder af undervisningen. Den daglige ledelse varetages af et centerråd med ti medlemmer, som repræsenterer de fastboende og fondsbestyrelsen.
Driften af Vækstcenteret finansieres primært af kursusvirksomhed, boghandelen, udlejning af lokaler og kontingent fra de fastboende (pt. 500 kr. om måneden). Vækstcenterets årlige omsætning er på omkring fire millioner kroner.

Vi udsender et halvårligt kursusprogram, som kun er tilgængeligt på nettet, og reklamerer i øvrigt ikke for stedets aktiviteter.

Centeret blev etableret af Jes Bertelsen og Hanne Kizach i 1982.

_MG_9566

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 kr.