Grundlægger af  Vækstcenteret

JES BERTELSEN

Jes Bertelsen er dr. phil. i idéhistorie fra Aarhus Universitet, hvor han underviste fra 1970 til 1982. Hans forfatterskab omfatter 25 bøger, fra Kategori og afgørelse – Strukturer i Kierkegaards tænkning fra 1972 til Essensen fra 2020.

Da Jes Bertelsen i slutningen af 1982 forlod universitetet for at danne et undervisnings- og bofællesskab i Nørre Snede, var det ud fra den erkendelse, at det var nødvendigt i praksis og sammen med andre mennesker at leve det, man tænker. Jes Bertelsens virke er fokuseret omkring udviklingen af en pædagogik, som retter sig mod menneskets højere potentialer.

Han foretog i 1989 en rejse til Himalaya, hvor han mødte den tibetanske lærer Tulku Urgyen. Det blev begyndelsen på en intensiv læreproces, der med tiden blandt fastboende og kursister har stimuleret interessen for den egentlige meditative praksis.

Blå Sal Louns

Forfatterskabet

Jes Bertelsen har i perioden 1972-2020 skrevet 25 bøger, spændende fra universitetstidens idéhistoriske guldmedaljeafhandling og disputats over bøger med bredere dybdepsykologiske og selvudviklingsmæssige temaer til en længere årrække hvor temaet var avancerede meditationstekster og frem til de seneste to, der er egnet for et bredere publikum.

Forfatterskabet følger de tre hovedperioder i Jes Bertelsens karriere:
Årene på universitetet, etableringen og opbygningen af Vækstcenteret og retreat-undervisningen.

1. UNIVERSITETSTIDEN 1970-1982
Kategori og afgørelse – Strukturer i Kierkegaards tænkning, 1972
Ouroboros – en undersøgelse af Selvets strukturer, 1974
Individuation, 1975
Dybdepsykologi 1 – fødselstraumets psykologi, 1978
Dybdepsykologi 2 – genfødslens psykologi, 1979
Dybdepsykologi 3 – den vestlige meditations psykologi, 1980
Dybdepsykologi 4 – en østlig meditations psykologi, 1983I 1978 indledte Jes Bertelsen et flerårigt undervisnings- og træningsforløb hos den irske healer Bob Moore omkring forståelse af menneskets energisystem, og på samme tid begyndte Jes Bertelsen at afholde private kurser i dybdepsykologi, drømmeforståelse og meditation.

I 1982 udkom bogen Drømme, chakrasymboler og meditation. Bogen er indholdmæssigt en form for bindeled mellem årene på universitetet og den nye tid med etableringen af Vækstcenteret.

 

2. ETABLERING OG OPBYGNING AF VÆKSTCENTERET 1982-1990
Drømme, chakrasymboler og meditation, 1982
Højere bevidsthed, 1983
Energi og bevidsthed, 1984
Kvantespring – en bog om kærlighed, 1986
Selvets virkelighed, 1988
Indre tantra, 1989
Kristusprocessen, 1989

Mødet med den tibetanske lama Tulku Urgyen Rinpoche i 1989 blev på mange måder skelsættende, og det fik afgørende betydning for de følgende bøger og for undervisningen, som nu i stigende omfang blev givet på retreats. Dog har Jes Bertelsen siden 2005 parallelt med retreat-aktiviteterne også medvirket i flere og bredere udadvendte aktiviter, f.eks. seminarer og konferencer koblet til foreningen 'Børns livskundskab' eller samarbejdet med CFIN (Center for Integreret Neurovidenskab) ved Århus Universitet om forskningen i hvordan meditation påvirker hjernen og mennesker i øvrigt.

 

3. RETREATUNDERVISNING M.M. 1990
Bevidsthedens befrielse, 1991
Nuets himmel, 1994
Hjertebøn og ikonmystik, 1996
Bevidsthedens inderste, 1999
Dzogchenpraksis som bevidsthedsvidde, 2003
Bevidsthedens flydende lys, 2008
Et essay om indre frihed, 2010
En regnbuebog, 2010
Det drejer sig om kærlighed, 2013
Essensen, 2020

Kig nærmere på titlerne i Jes Bertelsens forfatterskab i Vækstcenterets boghandel: INDBLIKbøger >>

Jes Bertelsens baggrund
Student fra Aabenraa Statsskole juni 1965
Guldmedaljeopgave og magister i 1970, Aarhus Universitet
Undervisningsassistent og lektor på idéhistorie, Aarhus Universitet, 1970-82
Doktordisputats om bl.a. Kierkegaard, Jung og Kant, 1974
Studieophold på Jung-instituttet i Schweiz, 1974-75
Grundlægger af Vækstcenteret sammen med Hanne Kizach i 1982

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 kr.