Jes Bertelsen

I 2023 – og med stor sandsynlighed også i de kommende år – vil Jes Bertelsens undervisning være tilrettelagt i disse tre faste formater:

  • Tremåneders retreat ved Limfjorden i april, maj og juni (årlig tilmeldingsfrist 15. december) Det vil være hensigtsmæssigt at ansøgere til tremånedersretreats har arbejdet med tekstsamlingen Bevidsthedens væsen før evt. deltagelse i retreatet.
  • Femdages retreatkursus på Vækstcenteret om dzogchen kerneprocesser, 6.-10. september 2023 (og deromkring i de følgende år). Tilmeldingsfrist 15. januar 2023
  • Streamet undervisning, med temaet Veje mod det inderste, hvor væsentlig flere praktiserende har mulighed for at deltage. Tilmelding skal foregå senest to dage inden de pågældende to streaminger.
Tekstsamlingen Bevidsthedens væsen kan købes via Indblikbøger hvis tre kriterier er opfyldt: At man har modtaget undervisning af Jes på kurser eller retreats inden for de seneste ti år; at man har haft en daglig praksis gennem de seneste tre år; at man har egen erfaring fra mindst ét retreat på mindst tre sammenhængende uger.

Kursus
Underviser
Dato
Pris

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 kr.