HVERDAGEN på VÆKSTCENTERET

FÆLLESSKABET

Muligheden for at få et almindeligt liv og en spirituel træning og praksis til at hænge sammen har gennem årene motiveret mennesker til at blive fastboende. De fleste fastboende bor i egne huse i Nørre Snede og arbejder uden for Centeret; alle har deres egen økonomi. Blandt fastboende arbejder mange med andre mennesker, for eksempel som psykologer, læger, konsulenter, behandlere, lærere og andre undervisere; der er endvidere en del kunstnere, arkitekter og andre, der arbejder kreativt.

På Centeret involverer de fastboende sig i forskellige arbejdsopgaver: Ledelse, opbygning, vedligehold, madlavning, rengøring, markarbejde, parkarbejde, administration m.m. Ud over, at man passer arbejde og karriere, hjem og familie og den daglige træning og den meditative rytme, forsøger mange at leve et liv rettet mod at forbinde fællesskab og fordybelse, forenkling og frodighed.

Man prøver i praksis at leve i en samklang mellem liv, hjerte og bevidsthed. Vækstcenteret er derfor også et lærested, hvor vi får afprøvet balancen i det emotionelle liv og venligheden fra hjertet – ganske konkret i det daglige samarbejde og samvær med de andre.

salen_IMG_2706

AKTIVITETER

Fælles meditationer
De fælles meditationer foregår i Store sal.
De fastboende har bygget laden i den gamle gård om; gulvet er lagt i en mandala og der er blevet bygget en kuppel, som hvælver sig over det rum, der er blevet Vækstcenterets centrum og hjerte. Der er blevet mediteret i salen hver dag året rundt siden 1982. Gennem de mange år har pulsen på Vækstcenteret været de daglige meditationer i Store sal. Den rytme har igennem årene afsat sin helt egen klang i atmosfæren omkring Vækstcenteret i retning mod indre fordybelse og stilhed. Denne kvalitet går i spænd med Vækstcenteret som et kursussted med meget aktivitet.
Store sal er åben for meditation hver aften fra kl. 21:10 – 22:00.

Kursistkreds
Vækstcenteret har en fast kursistkreds på et par tusind mennesker. Det er mennesker der kommer her på grund af undervisningen og fordi de oplever inspiration og glæde ved at være på Vækstcenteret.

Frivilligt arbejde
En del af kursusvirksomheden varetages vha. frivilligt arbejde og i dagligdagen er meget af Centerets energi fokuseret mod at forberede eller afholde kurser. I dette arbejde, og i vedligeholdelsen af stedet, får vi ofte hjælp af Vækstcenterets store vennekreds.

Besøgsordninger
Der er over hundrede mennesker, der har en fast besøgsordning på stedet; i ordninger som er tilpasset den enkeltes og Centerets behov. Det er en glæde for os fastboende at møde gæsterne her, i fuld gang med at hjælpe til med alt det praktiske, og at sidde sammen til meditationerne i Store sal.

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 kr.