VILKÅR VED KURSUSKØB

OPTAGELSE OG BETALING
Når underviseren har sammensat kursusholdet, vil du modtage en mail om, at du er optaget. Hvis kurset ligger i det semester hvor du tilmelder dig, vil det være en mail med et betalingslink for kurset og en angivelse af en frist for betaling. Hvis kurset ligger i et senere semester, vil du modtage en mail om at du er optaget, og at du ca. to måneder før kursusstart vil få en mail med et betalingslink.
Studierabat ydes til kursister som er studerende på en SU-berettiget uddannelse. Studiekort skal vedlægges tilmeldingen.

I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser skal man betale hele forløbet, incl. evt. forplejning, på én gang ved tilmelding. Hvis du ikke ønsker at betale hele beløbet på en gang, kan du ved henvendelse til kontoret kontor@vaekstcenteret.dk få en aftale om at lave en delbetaling. Du vil så blive bedt om at indbetale beløbet via netbank til vores bankkonto: 5383 0243376. Husk her angivelse af navn og kursusnavn. Vækstcenteret modtager betaling med VISADankort og Dankort samt Master Card. Vækstcenteret krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

 

FORTRYDELSESRET
Du kan fortryde dit køb uden omkostninger frem til 3 uger før kursusafviklingen. Ved afmelding senere end tre uger før kursusstart hæfter man for hele kursusbeløbet. For fortsatte kurser betyder det at man hæfter for alle kursusgangene.

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du meddele dette til Vækstcenterets kontor: kontor@vaekstcenteret.dk

Kursusafgiften er et fast beløb, som skal betales, uanset om du evt. kun kan komme nogle af kursusdagene/delkurserne.
I særlige tilfælde kan kursusafgiften tilbagebetales ved afmelding senere end tre uger før kursusstart. Ansøgning herom skal ske skriftligt til Vækstcenteret senest 14 dage efter kursusstart. Det er ikke kursusholderen som tager stilling til ansøgningen.
For fortsatte forløb er tilmeldingen som nævnt økonomisk bindende, således at man ved eventuel framelding hæfter for de resterende kursusgange. Denne økonomiske forpligtelse gælder også, hvis man i forløbet er forhindret i at deltage i et eller flere delkurser.
Vækstcenteret hæfter for kursusafgiften ved evt. aflysning af kursus.

 

PERSONLIGE DATA
Når du køber et kursus hos Vækstcenteret eller handler på Indblikbøger, bliver du registret med navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og hvilke kurser eller varer du har købt. Disse data er vi pligtige at gemme i 5 år ifølge bogføringsloven, hvorefter de slettes.
Hvis du skriver til os via brev eller e-mail, gemmer vi denne korrespondance i bare 3 år.
Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev vil din e-mailadresse være registeret der, indtil du selv melder dig fra igen. Det kan gøres samme sted, hvor du tilmeldte dig nyhedsbrevet.
Persondata videregives ikke til tredjepart og vi kan ikke længere sende deltagerlister rundt til kursusdeltagere.

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 kr.