VILKÅR VED KURSUSKØB

OPTAGELSE OG BETALING

Når underviseren har sammensat kursusholdet, vil du modtage en mail om du er optaget. Heri fremgår det, at du ca. 6 uger før kursusstart vil modtage yderligere en mail, hvori der er et betalingslink med en angivelse af frist for betaling.
Studierabat ydes til kursister som er studerende på en SU - berettiget uddannelse. Studiekort skal vedlægges.

I forbindelse med kursusforløb med flere delkurser skal man betale hele forløbet, incl. evt. forplejning, på én gang ved tilmelding.
Hvis du ikke ønsker at betale hele beløbet på en gang, skal du betale første og sidste kursusgang ved tilmelding, incl. evt. forplejning, og de mellemliggende kursusgange betales så i forbindelse med afviklingen af dem. Hvis du ønsker denne løsning beder vi dig om at kontakte os på mail til kontoret@vaekscenteret.dk
Du vil så blive bedt om at indbetale beløbet via netbank til vores bankkonto: 7247 1003300. Husk her angivelse af navn og kursusnavn.

Vækstcenteret modtager betaling med VISADankort og Dankort. Man kan kun benytte udenlanske kreditkort ved betaling fra udlandet. Vækstcenteret krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.
Ved tilmelding til kurserne udfylder du blot tilmeldingssedlen og sender den.

FORTRYDELSESRET

Der er 14 dages fortrydelsesret fra den dato, hvor du har modtaget mailen med besked om optagelse på et kursus. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du meddele dette til Vækstcenterets kontor: kontoret@vaekstcenteret.dk eller på telefon: 75771617 i kontortiden.
Hvis du har betalt kurset og fortryder inden for denne frist, har vi brug for dit kontonummer til banken, så vi kan returnere pengene.
Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

AFMELDING

Ved afmelding fra et kursus efter fortrydelsesrettens udløb, men senest tre uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på 500,-kr. Ved afmelding senere end tre uger før kursusstart hæfter man for hele kursusbeløbet. For fortsatte kurser betyder det at man hæfter for alle kursusgangene.
Kursusafgiften er et fast beløb, som skal betales, uanset om du evt. kun kan komme nogle af kursusdagene/delkurserne.
I særlige tilfælde kan kursusafgiften tilbagebetales ved afmelding senere end tre uger før kursusstart. Ansøgning herom skal ske skriftligt til Vækstcenteret senest 14 dage efter kursusstart. Det er ikke kursusholderen som tager stilling til ansøgningen.
For fortsatte forløb er tilmeldingen som nævnt økonomisk bindende, således at man ved eventuel framelding hæfter for de resterende kursusgange. Denne økonomiske forpligtelse gælder også, hvis man i forløbet er forhindret i at deltage i et eller flere delkurser.
Vækstcenteret hæfter for kursusafgiften inkl. administrationsgebyr, ved evt. aflysning af kursus.

PERSONLIGE DATA

Når du køber et kursus hos Vækstcenteret eller handler på Indblikbøger, bliver du registret med navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og hvilke kurser eller varer du har købt. Disse data er vi pligtige at gemme i 5 år ifølge bogføringsloven, hvorefter de slettes.
Hvis du skriver til os via brev eller e-mail, gemmer vi denne korrespondance i bare 3 år.
Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev vil din e-mailadresse være registeret der, indtil du selv melder dig fra igen. Det kan gøres samme sted, hvor du tilmeldte dig nyhedsbrevet.
Persondata videregives ikke til tredjepart og vi kan ikke længere sende deltagerlister rundt til kursusdeltagere.

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 DKK