KURSUSPROGRAM efterår 2021

Med dette efterårsprograms kurser og retreats byder vi velkommen tilbage til undervisning med fysisk tilstedevær på Vækstcenteret!

På denne side findes tilbud om undervisning for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning. Kurser og retreats holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere – alle med mangeårig erfaring og træning bag sig. Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner kurserne tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer.

Gennem hele første halvdel af 2021 var formidlingen og aktiviteterne på Vækstcenteret præget af udskudte og aflyste kurser som følge af coronarestriktionerne. Dette vilkår satte fokus på andre måder at opretholde kontakten; nye formater er fortsat under udvikling og afprøves som supplement til de eksisterende og velafprøvede former.

For kursusdeltagerne serveres frokost og aftensmad - fortrinsvis tilberedt af økologiske råvarer – i Porthuset. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet. Det sker dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget for kursusaktiviteten – og for vedligeholdelsen og udviklingen af centeret.

Da Vækstcenteret til tider modtager mange gæster og kursister, er det vores erfaring at man mest ubesværet finder logi hvis man har søgt det i god tid. Man kan finde forskellige muligheder under Logi.

Se kursuskalenderen med efterårets kurser >>

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.

LOGI
I forbindelse med kursus på Vækstcenteret skal du selv sørge for logi.
Vi vil opfordre kursister til at sørge for logi i god tid.
Man kan finde forskellige muligheder i programmet under logi >>

PARKERING
Kommer man i bil, er der to parkeringspladser. Én ved selve gården på Rørbækvej 10, og en anden på Solbakkevej 15. Det er ikke tilladt at parkere på kirkens parkeringsplads, og af hensyn til trafiksikkerheden heller ikke langs den smalle Rørbækvej.

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 DKK