RETREAT | erfaringer – anvisninger – manual

100,00 kr. inkl. moms

Beskrivelse

Tre tekster om at sidde i retreat

Gennem mange år fra 1990 og frem har Jes undervist og vejledt i, hvordan et retreat kan orkestreres i lydhørhed overfor gamle traditioners erfaringer, tilpasset mennesker og omstændighederne i en moderne nordeuropæisk sammenhæng.
Siden da er mange praktiserende, der ikke har deltaget i den undervisning, kommet til og har efterspurgt viden om, hvordan man bedst strukturerer et retreat, og hvordan man undervejs mest hensigtsmæssigt forholder sig og arbejder i det.
De tre tekster er samlet her for at videregive erfaringer,
anvisninger og konkrete instruktioner efter nu 30 år, hvor retreats har fundet sted i Vækstcentermiljøet.

Den første tekst RETREATLIV af Marianne Walther består af kortfattede, præcist beskrevne erfaringer med at sidde især i længerevarende retreats. Vægten ligger på forenkling, betydningen af at have omhu med kroppen og praksis, og taknemmeligheden, glæden og friheden ved at det er muligt.

Den næste tekst ANVISNINGER for længerevarende retreats fra 40 dage til 3 måneder af Jes Bertelsen er en overordnet gennemgang af de bærende elementer i et retreat, bl.a. afgrænsning, formål og forudsætninger, redskaber og de kollektive kræfter, selve praksis og mulige frugter.
Begge disse tekster er tidligere udkommet i Indblik 7, foråret 2007.

Den tredje og sidste tekst EN RETREATMANUAL af Erik Elnegaard giver i overensstemmelse med de to første mere konkrete og detaljerede bud på, hvordan man i praksis kan etablere, orientere sig i og afvikle en samlet retreatmandala.
Mange steder er der indholdsmæssige overlap i teksterne som en naturlig følge af, at det selvfølgelig er Jes’ grundlæggende forståelse af og undervisning i at afholde retreat, der er afsættet for de to andre tekster.

Tremånedersretreatet, Louns, forår 2021

 

IndblikBøger – 2023, hæfte, 44 sider

Yderligere information

Vægt ,114 kg
Størrelse 21 × 16 × 0,8 cm