KURSUSPROGRAM forår 2021

Velkommen til forårets kurser og undervisning på Vækstcenteret!

Med dette programs kurser og retreats byder vi samtidig velkommen til Vækstcenterets nye hjemmeside. Den erstatter den nuværende med et både mere tidssvarende design og rigtig mange spændende og moderne muligheder for kommunikation og formidling. Vi glæder os til gradvis at udnytte disse muligheder til gensidig fornøjelse og inspiration efterhånden som vi lærer siden bedre at kende.

I det meste af 2020 var formidlingen fra Vækstcenteret præget af to forskellige, men sammenhængende begivenheder:
Corona-pandemiens gennemgribende benspænd for os alle, og Jes’ undervisning via åbne breve om den globale krise og, ikke mindst, online undervisning fra Store sal og Blå sal.
Formidlingen befinder sig således i en fase, hvori nye former i takt med forandring og kriser nødvendigvis må udvikles og afprøves som supplement til de eksisterende og velafprøvede former.

Som tidligere finder du på denne side tilbud om undervisning for nye kursister, videregående kurser og mere avanceret undervisning og træning. Kurser og retreats holdes af en gennemgående gruppe af faste undervisere samt vekslende gæstelærere – alle med mangeårig erfaring og træning bag sig. Ud fra vores pædagogiske vandmærke tegner kurserne tilsammen et nuanceret program med mulighed for inspiration og træning på flere niveauer.

Frokost og aftensmad - fortrinsvis tilberedt af økologiske råvarer - serveres for kursusdeltagere i Porthuset. Som kursist bidrager man i løbet af et kursusophold på Vækstcenteret med lidt praktisk hjælp i køkkenet, dels for at forbinde undervisningen med konkret arbejde, og dels for at give en hånd med i det frivillige arbejde, der danner grundlaget for kursusaktiviteten - og i det hele taget for vedligeholdelsen og udviklingen af centeret.

Da Vækstcenteret til tider modtager mange gæster og kursister, er det vores erfaring at man mest ubesværet finder logi hvis man har søgt det i god tid. Man kan finde forskellige muligheder under – Logi.

Se kursuskalenderen med forårets kurser >>

Hjertelig velkommen!

Træningen på Vækstcenteret kan være intens. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og på, at jordforbindelsen er i orden. Man skal være i rimelig god balance for at tilmelde sig et kursus, og som altid beder vi alle, som deltager i undervisningen, om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 DKK