Spiritualitet i vores tid

2-årigt forløb med en grundskoling og træning i indre praksis og spirituel livsforståelse

Baseret på erfaringer fra Vækstcenterpædagogikken og fra nutidig meditativ skoling tilbyder vi et 2-årigt kursusforløb med en spirituel basistræning. Vi har sammensat et forløb, som viser vej til indre kontakt, integration og fordybelse. På hvert delkursus vil vi gennemgå og træne specifikke øvelser og kontemplationer som deltagerne forventes at arbejde med i tiden indtil det næste kursus. Herudover vil vi sætte den konkrete praksis med øvelser og meditation ind i en større sammenhæng, nemlig det menneskesyn og den livsforståelse som bl.a. Jes Bertelsen i bøger og undervisning har formidlet i de sidste 50 år.

Forløbet henvender sig til mennesker, som gennem Vækstcenteret eller tilsvarende steder har fået erfaring med meditation og indre øvelser og som ønsker yderligere klargøring og støtte. Det kan også gælde mennesker, som har en velafprøvet indre praksis og som gerne vil have en levende sammenhæng til yderligere fordybelse og inspiration. Undervisningen vil bestå af fælles meditationer, gennemgang af praksis, guidede meditationer, udvekslinger og kontemplativt og dynamisk kropsarbejde og dans. En blanding af stillesiddende fordybelse og livfuldt samvær.

Man tilmelder sig et modul ad gangen.

(Det første modul blev afholdt 23.-26. marts.)

Forløbets kommende to moduler er åbne for nytilkommende, der af forskellige grunde ikke kunne deltage i det første modul, men har en relevant baggrund.

Det fortsatte forløb er opbygget med to moduler à to delkurser.

Datoerne for de to næste moduler er:

Modul 2

31/8 – 3/9 2023 og 7 /12 – 10/12 2023.

Modul 3

21/3 – 24/3 2024 og 3/10 – 6/10 2024

Det første af de to resterende moduler vil bl.a. have fokus på muligheden for bevidst modning af personligheden støttet af praksis som panoramisk opmærksomhed og fortsat energi- og kropsarbejde. Her vil vi arbejde med særlige indre øvelser, som begunstiger integration af vigtige temaer, psykologisk og eksistentielt. Og vi vil uddybe den indre praksis, som blev introduceret på det første kursus.

Det andet modul vil være ramme for den videregående fordybelse gennem vågent nærvær og dobbeltrettet bevidsthed, hjertepraksis, visualisering og transformationsøvelser. Her vil der være et fokus på udforskning af meditationens indre landskaber med retning mod dybere indre kontakt og samhørighed. Inspirationen henter vi bl.a. fra Jes Bertelsens undervisning og fra kristne og buddhistiske kilder.

Vi vil på kurserne støtte arbejdet med at etablere og forfine en daglig praksis, hvor beslutsomhed og lyst går hånd i hånd. Vi vil fortsat opfordre til dannelsen af mindre praksisgrupper blandt deltagerne, som kan mødes nogle gange mellem hvert delkursus.

Sigtet er, at meditationen og perspektivet kan slå dybere rødder og blive en reel ressource i ens dagligdag gennem øget nærvær, empati og kreativitet. Både som støtte for det personlige liv og som inspiration til faglig fornyelse som f.eks. kunstner, lærer, pædagog, psykolog eller psykoterapeut.

Der vil efter gennemførelse af forløbet være mulighed for at få uddelt et deltagerbevis.

Tilmelding

Du skal være logget ind på din brugerkonto for at kunne tilmelde dig dette kursus. Hvis du ikke har en brugerkonto på siden endnu, kan du oprette en gratis.

 • Pris:
  DKK 6.296 / Studiepris: DKK 3.950
 • Forplejningspris:
  DKK 1.110
 • Dato:
  31/08/2023 kl. 10:00 - 03/09/2023 kl. 13:00
 • Undervisere:
  Jens-Erik Risom, Katinka Gøtzsche, Søren Munk
 • Kursussted:
  Store sal, Vækstcenteret
 • Dato:
  07/12/2023 kl. 10:00 - 10/12/2023 kl. 13:00
 • Kursussted:
  Solbakkevej 15, Vækstcenteret

Undervisere:

Jens-Erik Risom
Jens-Erik Risom (Saty) er uddannet i kinesisk medicin og har undervist i meditation i 25 år på Vækstcenteret og andre steder. Elev af Jes Bertelsen.

Siden 2008 leder af Skolen for Anvendt Meditation, der tilbyder kurser og uddannelser med sigte på faglig og indre udvikling.
Katinka Gøtzsche
Cand.mag i dramaturgi og psykologi.
Formand for Foreningen Børns Livskundskab. Underviser med udgangspunkt i pentagrammet i mental sundhed og relationskompetence i Danmark og i udlandet. Uddannet underviser i mindfulness programmet MBSR.

Fastboende på Vækstcenteret og har modtaget undervisning af Jes Bertelsen siden 1999.
Søren Munk
Civil Ingeniør og Psykoterapeut. Har studeret og praktiseret Tibetansk Buddhisme i over 30 år, bl.a. gennem 16 år på klosteret Pullahari i Nepal.

Er fastboende på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Kurv ( 0 )

Luk
 • Subtotal
  0,00 kr.