Spiritualitet i vores tid

2-årigt forløb med en grundskoling og træning i indre praksis og spirituel livsforståelse

Baseret på erfaringer fra Vækstcenterpædagogikken og fra nutidig meditativ skoling tilbyder vi et 2-årigt kursusforløb med en spirituel basistræning. Vi har sammensat et forløb, som viser vej til indre kontakt, integration og fordybelse. På hvert delkursus vil vi gennemgå og træne specifikke øvelser og kontemplationer som deltagerne forventes at arbejde med i tiden indtil det næste kursus. Herudover vil vi sætte den konkrete praksis med øvelser og meditation ind i en større sammenhæng, nemlig det menneskesyn og den livsforståelse som bl.a. Jes Bertelsen i bøger og undervisning har formidlet i de sidste 50 år.

Forløbet henvender sig til mennesker, som gennem Vækstcenteret eller tilsvarende steder har fået berøring med meditation og indre øvelser og som ønsker yderligere klargøring og støtte.

Forløbet består af tre moduler.

Det første modul er et enkeltstående kursus på 4 dage. Her vil der være fokus på veje til fordybelse, blandt andet gennem balance, hjertekontakt, transformation og introduktion til dobbeltrettet bevidsthed.

Modul 2 og 3 består hver af to delkurser, hvor træningen vil blive intensiveret yderligere.

Man tilmelder sig et modul ad gangen.

Vi vil på kurserne støtte arbejdet med at etablere og forfine en daglig praksis, hvor beslutsomhed og lyst går hånd i hånd. Vi vil opfordre til dannelsen af mindre praksisgrupper blandt deltagerne, som kan mødes nogle gange mellem hvert modul. På denne måde kan meditationen og perspektivet slå dybere rødder og blive en reel ressource i ens dagligdag.

 

Baggrunden for træningen

Alle udviklingsveje har haft en grundskoling med en basistræning og en undervisning i spirituel livsforståelse. Et klassisk eksempel er den tibetanske buddhismes ngöndro, som er en flerårig træning, der omfatter glidefald, mantraer og visualiseringer. Uden en sådan grundskoling kan man ikke på balanceret vis påbegynde den mere intensive fordybelse med sigte på erkendelse og opvågnen.

Efter 40 års arbejde på Vækstcenteret, har det vist sig at det kan være værdifuldt at sammensætte et tilsvarende og tidssvarende program, som den enkelte kan arbejde med i sit eget liv. Et sådant program må tage højde for mennesket som en helhed: kropsligt, energetisk, følelsesmæssigt, intellektuelt og spirituelt. Samtidig må programmet bygge på et rigt erfaringsgrundlag, hvor mange mennesker i en årrække har arbejdet på denne måde. Og hvor der har vist sig reelle frugter af praksis.

Forløbet varetages af tre undervisere, som bringer forskellig ekspertise og erfaring med ind i mødet med deltagerne. De tre undervisere og deres primære arbejdsfelter er:

Jens-Erik Risom (Saty): Videregående selvudvikling, meditation og dobbeltrettet bevidsthed. Indre praksis i forhold til terapi, eksistens og spiritualitet.

Katinka Gøtzsche: Arbejde med pentagrammet og relationskompetence, kroppen og hjertet som fundament for fordybelse. Opmærksomhedstræning, kreativitet og leg som veje mod selvudvikling og indre kontakt.

Søren Munk: Perspektiver fra tibetansk buddhisme, samt koncentrationstræning, tantra og den integrale kortlægning og forståelse.

Ud over bøger fra Jes Bertelsens forfatterskab vil manualen Spiritualitet i vor tid være en grundbog i forløbet.

Ved tilmelding bedes du skrive en halv A-4 side med en kort beskrivelse af din motivation for at deltage i forløbet, samt dine erfaringer med indre praksis og personlig udvikling og terapi.

 

Dato for modulerne:

Modul 1:  23/3 – 26/3 2023.

Modul 2:  31/8 – 3/9 2023 og  7 /12 – 10/12 2023.

Modul 3: 21/3 – 24/3 2024 og  3/10 – 6/10 2023.

Modul 2 og 3 tilmeldes separat.

 

Tilmelding

Du skal være logget ind på din brugerkonto for at kunne tilmelde dig dette kursus. Hvis du ikke har en brugerkonto på siden endnu, kan du oprette en gratis.

 • Pris:
  DKK 3.150 / Studiepris: DKK 1.975
 • Forplejningspris:
  DKK 555
 • Dato:
  23/03/2023 kl. 10:00 - 26/03/2023 kl. 13:00
 • Undervisere:
  Jens-Erik Risom, Katinka Gøtzsche, Søren Munk
 • Kursussted:
  Solbakkevej 15, Vækstcenteret

Undervisere:

Jens-Erik Risom
Jens-Erik Risom (Saty) er uddannet i kinesisk medicin og har undervist i meditation i 25 år på Vækstcenteret og andre steder. Elev af Jes Bertelsen.

Siden 2008 leder af Skolen for Anvendt Meditation, der tilbyder kurser og uddannelser med sigte på faglig og indre udvikling.
Katinka Gøtzsche
Cand.mag i dramaturgi og psykologi.
Formand for Foreningen Børns Livskundskab. Underviser med udgangspunkt i pentagrammet i mental sundhed og relationskompetence i Danmark og i udlandet. Uddannet underviser i mindfulness programmet MBSR.

Fastboende på Vækstcenteret og har modtaget undervisning af Jes Bertelsen siden 1999.
Søren Munk
Civil Ingeniør og Psykoterapeut. Har studeret og praktiseret Tibetansk Buddhisme i over 30 år, bl.a. gennem 16 år på klosteret Pullahari i Nepal.

Er fastboende på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Kurv ( 0 )

Luk
 • Subtotal
  0,00 kr.