Mod og mildhed i meditation

- en videregående træning for mennesker der anvender mindfulness i liv og arbejde

På dette kursusforløb over tre gange vil vi gennem meditativ træning, kropsarbejde, hjertekontakt, stilhed, dialog og undervisning skabe grobund for dybere væren samt mulighed for indsigt.

Som fundament for balance i den meditative praksis og personlige eksistens vil vi arbejde med Vækstcenterpædagogikken såvel som med centrale perspektiver fra den buddhistiske psykologi.

Med mod og mildhed som iboende ressourcer vil vi nærme os helheden i den menneskelige eksistens – både det lyse og lette samt det mørke og tunge.

Når den meditative praksis inderliggøres og fordybes, kan det være med til at afdække kvaliteter som taknemlighed, tillid, forbundenhed, åbenhed og meningsfylde. Samtidig følger muligheden for at opdage vores egne skyggesider og byde det lidt mere mørke velkommen. På sigt kan dette arbejde bidrage til balance i den meditative praksis såvel som autenticitet i relation til sig selv og sine omgivelser. Ikke mindst er evnen til at være med det tunge og smertefulde en uvurderlig grundkompetence i forhold til at hjælpe og støtte andre mennesker, når de oplever at livet er svært.

Hver gang vi mødes vil vi se på nogle de udfordringer og udviklingsmuligheder, der viser sig på den meditative vej. Der vil være inspiration til, hvordan vi kan skabe omhu med den daglige praksis og integrere konkrete erfaringer og indsigter i liv og arbejde.

Deltagelse forudsætter en regelmæssig meditationspraksis. Hvis du ikke tidligere har mødt underviseren bedes du vedhæfte en halv A4-side om dig selv og din motivation for at deltage på dette kursusforløb.

I tillæg til de faste undervisningstidspunkter er aftenmeditation i Store sal en del af kursusforløbet. Hvert delkursus begynder torsdag aften kl. 19.30 og slutter søndag kl. 14.30 efter frokost.

 • Pris:
  DKK 7.650 / Studiepris: DKK 4.800
 • Forplejningspris:
  DKK 990
 • Dato:
  01/09/2022 kl. 19:30 - 04/09/2022 kl. 14:30
 • Underviser:
  Jacob Piet
 • Kursussted:
  Gule sal, Vækstcenteret
 • Dato:
  15/12/2022 kl. 19:30 - 18/12/2022 kl. 14:30
 • Kursussted:
  Gule sal, Vækstcenteret
 • Underviser:
  Jacob Piet
 • Dato:
  23/03/2023 kl. 19:30 - 26/03/2023 kl.
 • Kursussted:
  Gule sal, Vækstcenteret
 • Underviser:
  Jacob Piet

Underviser:

Jacob Piet
Psykolog, ph.d. i mindfulness
Certificeret til at varetage undervisning og uddannelse i MBSR gennem omfattende træning af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli. Ansat ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, siden 2013.

Er fastboende på Vækstcenteret og har modtaget praksisvejledning af Jes Bertelsen siden 2005.

Kurv ( 0 )

Luk
 • Subtotal
  0,00 kr.