Meditation i balance 5

Dette forløb, der har været i gang et par år, fortsætter i september 2022. Der er nu mulighed for at optage nye deltagere; forudsætningen for optagelse er, at man allerede har erfaring fra flere kurser på Vækstcenteret. Ved tilmelding vedhæft en kort motivation.
Tidligere deltagere skal blot tilmelde sig.

Meditation i balance er et værdifuldt bidrag i en udfordret verden. En meditativ praksis kan være dét integrerende centrum, der er brug for i et bæredygtigt moderne liv, hvor så mange aspekter skal tilgodeses:
Hverdagsliv, arbejde, socialitet, personlig udfoldelse, terapeutiske udfordringer, eksistentielle temaer – og et globalt perspektiv.
I dette forløb arbejder vi med at få alle disse aspekter til at hænge sammen i en tilfredsstillende og meningsgivende helhed.

Vægten ligger på instruktion i meditativ træning, integreret med psykologisk afbalancering og kropslig forankring.
Integreret meditation muliggør en bredt funderet dybere kontakt med én selv, stræk af stilhed, og udvidelse til større rum og klarhed i bevidstheden.
Med åben sårbarhed i hjertet kan man herfra bevæge sig i retning det fællesmenneskelige, opdage forbundetheden med omgivelserne og derfra give af sit overskud til fællesskabet.

Kursusrækken er et tilbud til mennesker, der, over tid og i en gennemgående gruppe, vil forankre og fordybe sig i den brede vifte af praktikker, som er opbygget på Vækstcenteret gennem mere end 35 år.

 • Pris:
  DKK 2.550 / Studiepris: DKK 1.600
 • Forplejningspris:
  DKK 330
 • Dato:
  16/09/2022 kl. 10:00 - 18/09/2022 kl. 16:15
 • Underviser:
  Erik Elnegaard
 • Kursussted:
  Gule sal, Vækstcenteret
 • Kursussted:
  Gule sal, Vækstcenteret
 • Underviser:
  Erik Elnegaard
 • Underviser:

  Erik Elnegaard
  Privatpraktiserende psykolog, cand. psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision.
  Arbejder med kropsorienteret terapi og supervision, træningsgrupper og kursusvirksomhed.

  I træning hos Jes Bertelsen siden 1982, fastboende på Vækstcenteret fra 1986.

  Kurv ( 0 )

  Luk
  • Subtotal
   0,00 DKK