Jes Bertelsen

I 2022 - og principielt også i de kommende år - vil Jes Bertelsens undervisning være tilrettelagt i disse fire, faste formater:

  • 3-måneders retreat ved Limfjorden i april, maj og juni måneder
    • Det vil være hensigtsmæssigt at ansøgere til 3-månedersretreats har arbejdet med tekstsamlingen i Bevidsthedens væsen før evt. deltagelse i retreatet.
  • 7-dages retreat ved Limfjorden eller på Vækstcenteret om Dzogchen kerneprocesser, 5.-11. september (og deromkring i de følgende år)
  • 3-dages kursus på Vækstcenteret som supplement til Dzogchen kerneprocesser, 18.-20. november (og deromkring fra 2023 og i de følgende år)
  • Streamet undervisning, hvor væsentligt flere praktiserende har mulighed for at deltage, jf. de to årlige streaminger Veje mod det inderste.

Tekstsamlingen Bevidsthedens væsen kan købes, hvis tre kriterier er opfyldt: at man har modtaget undervisning af Jes på kurser eller retreats inden for de seneste ti år; at man har haft en daglig praksis gennem de seneste tre år; at man har egen retreaterfaring i mindst tre sammenhængende uger.

Kursus
Underviser
Dato
Pris

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 kr.