COVID-19

FORÅR 2021

COVID-19 forholdsregler på Vækstcenteret

Afholdelse af kurser og besøg af gæster
Efter de seneste retningslinjer – bl.a. med det fortsatte forsamlingsforbud på mere end fem personer – har Vækstcenteret stadig kursusaktiviteten sat på pause foreløbig frem til 6. mai 2021.

Vi håber, at kursusaktiviteten herefter kan genoptages med de forholdsregler, vi indrettede os med i efteråret 2020.

Endvidere har vi lukket for besøg af gæster i besøgsordninger foreløbig frem til 6. mai 2021.

Generelle forholdsregler
På Vækstcenteret er vi opmærksomme på den alvorlige situation i forhold til COVID-19 og risikoen for smittespredning.

Med baggrund i Sundhedsstyrelsens råd og vejledning overholder vi naturligvis stadig en række forholdsregler i lyset af, at Vækstcenteret er et sted, hvor mennesker mødes, både dem, der til daglig danner fællesskabet, og dem, der besøger stedet som kursist eller gæst.

Vi har skærpet opmærksomheden på de generelle råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:
• vask hænder ofte og brug håndsprit
• host eller nys i ærmet – ikke i hænderne
• undgå håndtryk, kindkys og kram – og begræns fysisk kontakt
• vær opmærksom på rengøring – både hjemme og ude
• som ældre eller kronisk syg – hold afstand, og bed andre tage hensyn

Vi har desuden indført, at personer i forbindelse med vores fællesskab, som har blot de mindste symptomer, der kunne have relation til Coronavirus, holder sig hjemme, dvs. væk fra Vækstcenteret, indtil man i minimum 48 timer har været symptomfri, eller indtil man er blevet testet negativ.

På samme måde beder vi om, at kursister og gæster, der er i en lignende situation, respekterer denne samme regel og melder fra til kursusdeltagelse eller ophold på Vækstcenteret.

Kursusdeltagelse
I forhold til kurser følger vi de generelle retningslinjer, som Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen løbende kommer med. I efteråret 2020 frem til nedlukningen i december måned betød det, at deltagere på kurser holdt minimum en meters afstand indbyrdes, og at hver deltager i gennemsnit havde to kvadratmeter rum i forhold til kursusrummets samlede areal.

I tilfælde af framelding til et kursus pga. COVID-19 vil Vækstcenteret refundere kursusafgiften 100%. Det gælder også for kursister, som på grund af smittefaren eventuelt er utrygge ved at rejse til Nørre Snede og deltage i kurser.

Når man først er ankommet som deltager på et kursus, er man selv ansvarlig for deltagelsen gennem overholdelsen af de generelle retningslinjer. Mærker man undervejs symptomer, man selv oplever kunne relateres COVID-19, bedes man afstå fra yderligere deltagelse på kurset. Kursusafgiften vil i tilfælde af et ufuldendt kursus ikke blive refunderet.

Bespisning
For kursister sker forplejningen og deltagelse i køkkenarbejdet under skærpede omstændigheder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. På Vækstcenteret gjaldt i efteråret 2020 samme regler som for restauranter, cafeer og kantiner, altså krav om afstand men ikke et generelt maksimum antal personer.

Kursister på kurser i Gule Sal eller Store Sal spiser i Porthuset, mens kursister på SOL15 spiser dér, således at holdene ikke blandes.

Mundbind
Den generelle regel i Danmark gældende fra 29. oktober 2020 er, at alle skal bære mundbind på indendørs offentlige områder.

På Vækstcenteret er reglen, at alle benytter mundbind i de fælles indendørs arealer. Det gælder også for kursister og gæster. I forbindelse med spisning bæres mundbind, mens man bevæger sig til og fra de markerede pladser.

I sammenhæng med undervisning i Store Sal og de andre sale bæres mundbind på vej til og fra de markerede pladser, i entreer og i pudegangen. På Sol 15 og i Porthuset bæres ligeledes mundbind på nær, når man sidder ned.

Kurv ( 0 )

Luk
  • Subtotal
    0,00 DKK